Những gì chúng ta biết trong ngày hôm nay ngày hôm sau sẽ lỗi thời. Nếu ngừng học tập thì chúng ta sẽ ngừng phát triển.

(Dorothy Billington)

Để đạt sự tập trung tối đa hãy tắt các thiết bị và website giải trí khác

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Combo đặc biệt Topik 5,6

3,199,000 đ
8 tháng
Đăng ký