Giới thiệu khóa học

Khóa học này dành cho những bạn mới bắt đầu 

Sau khóa học các bạn được Ms Mỹ Linh hỗ trợ trực tiếp 1-2 buổi qua skype


Nội dung khóa học

Chương 1
 Bài 1

Đăng ký khóa học

Khóa học sơ cấp 1

299,000 đ Đăng ký