Giới thiệu khóa học

Khóa học này dành cho những bạn mới bắt đầu 

Sau khóa học các bạn được Ms Mỹ Linh hỗ trợ trực tiếp 1-2 buổi qua skype

Khóa học này được giảng dạy theo giáo trình YONSEI

Nội dung khóa học

Chương 1

Đăng ký khóa học

Khóa học sơ cấp 2

Khóa học này theo giáo trình Yonsei

399,000 đ Đăng ký