Giới thiệu khóa học

Khóa học này dành cho những bạn mới bắt đầu 

Sau khóa học các bạn được Ms Mỹ Linh hỗ trợ trực tiếp 1-2 buổi qua skype

Khóa học này được giảng dạy theo giáo trình YONSEI


Nội dung khóa học

Chương 1

Đăng ký khóa học

Khóa học sơ cấp 3

Khóa học sơ cấp 3 theo giáo trình YONSEI

499,000 đ Đăng ký