Giới thiệu khóa học

Khóa học này dành cho những bạn mới bắt đầu

Sau khóa học các bạn sẽ được Ms Mỹ Linh hỗ trợ trực tiếp 1-2 buổi qua skype

Khóa học này được giảng dạy theo giáo trình YONSEI

Nội dung khóa học

Chương 1

Đăng ký khóa học

Khóa học sơ cấp 5

Khóa học sơ cấp 5 theo giáo trình Yonsei

Khóa học sơ cấp 5 theo giáo trình Yonsei

699,000 đ Đăng ký