Giới thiệu khóa học

Topik 4: Đọc 

Bài 1: Tổng hợp ngữ pháp 

Bài 2: Đọc văn bản và sắp xếp thành một văn bản có nghĩa (câu 13 đến câu 15)

Bài 3:Điền khuyết 

Bài 4: Danh sách các phó từ và các dấu hiệu nhận biết để điền các phó từ vào văn bản (câu 19)

Bài 5: Chọn câu đúng 

Bài 6: Danh sách thành ngữ và tục ngữ tiếng Hàn và các bước để tìm ra đáp án câu thành ngữ, tục ngữ đúng (câu 21)

Bài 7: Chọn câu chủ đề(câu 22)

Bài 8: Danh sách từ cảm xúc và cách đi tìm cảm xúc được thể hiện trong câu gạch dưới trong văn bản(câu 23)

Bài 9: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 35 (câu 13 đến câu 24)

Bài 10: Thực hành đề đọc Topik II: Đề 36(câu 13 đến câu 24)

Bài 11: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 37(câu 13 đến câu 24)

Bài 12: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 41(câu 13 đến câu 24)

Bài 13: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 47(câu 13 đến câu 24) 

Bài 14: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 52(câu 13 đến câu 24)

Bài 15: Thực hành giải đề đọc Topik II: Đề 60(câu 13 đến câu 24)

Hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập

Mọi thắc mắc xin liên hệ Mr. Đức:090-453-8399 để được hỗ trợ thêm.

Đăng ký khóa học

Khóa học Topik 4 - Đọc

900,000 đ Đăng ký