Giới thiệu khóa học

Sau khóa học các bạn được Ms Mỹ Linh hỗ trợ trực tiếp 1-2 buổi qua skype

Khóa học này được giảng dạy theo giáo trình Tổng hợp tiếng Hàn 

Nội dung khóa học

Chương 1

Đăng ký khóa học

Khóa học trung cấp 1

499,000 đ Đăng ký