Thủ thuật lấy nhanh tài liệu

Bạn chỉ cần ấn vào ''Xem trước'', sau đó trỏ chuột vào biểu tượng tải về

Đăng ký tài khoản để tải nhiều tài liệu và nhận thông tin miễn phí

Lưu ý nhỏ: Tài liệu sẽ cập nhật liên tục trong thời gian tới 

Tài liệu được biên soạn bởi cô Mỹ Linh - Hàn ngữ SHB

Tài liệu ngày 19/4/2020
 Thành ngữ tục ngữ Topik 3,4
Tài liệu ngày 5/5/2020
 45 Từ cảm xúc
Tài liệu ôn Topik 3,4 phụ đạo
 Buổi 1
Tài liệu ngày 5/6/2020
 Đề 35 Topik 5,6

Tham gia nhóm luyện Topik 3,4,5,6 2020

Nhóm chia sẻ tài liệu ôn thi Topik miễn phí

Ngoài ra cô Linh sẽ trực tiếp trả lời cho các bạn khi cần hỗ trợ 

ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ THAM GIA

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký