-------------------------

TRỌN BỘ GIÁO TRÌNH SEJONG

Các trường Đại học Hàn Quốc thường sử dụng 4 giáo trình chính để giảng dạy tiếng Hàn cho du học sinh. Đó là: Giáo trình Seoul, Giáo trình Yonsei, giáo trình Sejong, giáo trình Kyunghee. Các giáo trình này do các giáo sư ngôn ngữ từ các trường Đại học trực tiếp biên soạn. 

Giáo trình tiếng Hàn Sejong - 세종한국어 được học viện tiếng Hàn Sejong - trường Đại học Sejong phát hành. Học viện Sejong được chính phủ Hàn Quốc thành lập năm 2007. Nhằm đào tạo tiếng Hàn cho tất cả những người yêu thích ngôn ngữ Hàn Quốc. Tính đến tháng 6 năm 2018, đã có 167 Học viện Vua Sejong ở 55 quốc gia.

Bộ giáo trình tiếng Hàn Sejong gồm 8 cuốn, ngoài các bài học được biên soạn bài bản, bạn có thể hiểu rõ hơn về văn hoá, xã hội Hàn Quốc thông qua các bài học. Bộ giáo trình được đưa vào giảng dạy không chỉ tại trường Đại học Sejong mà còn ở nhiều trường Đại học và viện ngôn ngữ trong và ngoài nước.

Hàn ngữ SHB xin giới thiệu với các bạn bộ giáo trình bao gồm 8 quyển được sắp xếp theo trình độ: sơ cấp - trung cấp - cao cấp nhé. Mỗi folder đã bao gồm file PDF giáo trình và file nghe MP3 tương ứng. Chúc các bạn học tốt.


1. Giáo trình tiếng Hàn Sejong 1 - 세종한국어 1

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí 


2. Giáo trình tiếng Hàn Sejong 2 - 세종한국어 2

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí 


3. Giáo trình tiếng Hàn Sejong 3 - 세종한국어 3

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí


4.Giáo trình tiếng Hàn Sejong 4 - 세종한국어 4

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí


5.Giáo trình tiếng Hàn Sejong 5 - 세종한국어 5

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí


6.Giáo trình tiếng Hàn Sejong 6 - 세종한국어 6

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí


7.Giáo trình tiếng Hàn Sejong 7 - 세종한국어 7

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí


8.Giáo trình tiếng Hàn Sejong 8 - 세종한국어 8

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí


-------------------------

TRỌN BỘ GIÁO TRÌNH YONSEI

Giáo trình tiếng Hàn Yonsei được các giáo sư ngôn ngữ của trung tâm Hàn ngữ Yonsei - Đại học Yonsei biên soạn. Đại học Yonsei là 1 trong 3 trường đại học TOP đầu Hàn Quốc. Đồng thời cũng là ngôi trường đào tạo ngàng ngoại ngữ hàng đầu.

Giáo trình tiếng Hàn Yonsei gồm 6 quyển, được biên soạn hết sức khoa học với song ngữ Hàn - Anh. Bộ giáo trình phân chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp - trung cấp - cao cấp. Trong đó quyển 1 - 2 là sơ cấp, 3 - 4 là trung cấp, 5 - 6 là cao cấp. Cùng giáo trình Seoul, Sejong, Kyunghee, giáo trình Yonsei là 1 trong 4 giáo trình được sử dụng để đào tạo tiếng Hàn cho người nước ngoài nhiều nhất.

Bộ giáo trình được giảng dạy ở nhiều trường Đại học trong và ngoài nước. Ở Việt Nam, giáo trình Yonsei được chọn để giảng dạy cho sinh viên khoa Hàn Quốc học các trường Đại học KHXH & NV, Đại học Ngoại ngữ tin học...

Hàn ngữ SHB xin giới thiệu với các bạn bộ giáo trình bao gồm 6 quyển được sắp xếp theo trình độ: sơ cấp - trung cấp - cao cấp nhé. Mỗi folder đã bao gồm file PDF giáo trình và file nghe MP3 tương ứng. Chúc các bạn học tốt.

1. Giáo trình tiếng Hàn Yonsei 1 - 연세 한국어 1

 Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí 


2. Giáo trình tiếng Hàn Yonsei 2 - 연세 한국어 2

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí 


3. Giáo trình tiếng Hàn Yonsei 3 - 연세 한국어 3

 Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí 

 

4. Giáo trình tiếng Hàn Yonsei 4 - 연세 한국어 4

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí 


5. Giáo trình tiếng Hàn Yonsei 5 - 세종한국어 5

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí 


6. Giáo trình tiếng Hàn Yonsei 6 - 연세 한국어 6

Nhấn vào đây để nhận tài liệu miễn phí